نمایش منوی کناری

بررسی انواع گروه خونی

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴ 12,430 بازدید
بررسی انواع گروه خونی

این مقاله به ارائه جدولی جامع از انواع گروه خونی شناخته شده‌ می‌پردازد و مسائل مربوط به مطابقت در انتقال آن را توضیح می‌دهد. همچنین ملاکهایی را که از طریق آن این گروه‌های خونی تعیین شده‌اند را مورد بحث قرار می‌دهد.

در گفتگو با متخصص هماتولوژی وب سایت پزشکی و سلامت بیوطب بخوانید:

اهداء خون، اهداء زندگی

در ایالات متحده آمریکا، در هر ۲ ثانیه نیاز به انتقال خون وجود دارد. حداقل دو مرتبه در سال اهداء خون برای افرادی که به گروهی خونی شما نیازمندند، می‌تواند دنیایی متفاوت بسازد. کسانی که دارای گروه‌های خونی نادر مانند گروه خونی AB با Rh منفی هستند بایستی مخصوصاً به طور مرتب خون اهداء نمایند.
خون رودخانه‌ی زندگی است که درون بدن‌هایمان جریان دارد. و واسطه‌ای است که از طریق آن مواد مغذی و اکسیژن به هر یک از میلیونها میلیون سلولی که بدن را تشکیل می‌دهند، انتقال می‌یابند و مواد دفعی به بیرون هدایت می‌شوند. خون همچنین به عنوان مکانیسم دفاعی از طریق آنتی ژن موجود در سلولهای قرمز و سفید عمل می‌کنند. هنگامی که برای نخستین بار مبادرت به انتقال آن کردند، متوجه شدند که نمی‌توان به طور تصادفی خونی را از یک فرد به فرد دیگر انتقال داد بدون آنکه پیش از آن بررسی نموده باشند که آیا گروه خونی آنها به یکدیگر می‌خورد یا خیر. همچنین، خون را نمی‌توان تولید کرد و در نتیجه، بیماران برای انتقال، وابسته به اهداء کنندگان هستند. به عقیده‌ی انجمن صلیب سرخ، در ایالات متحده هر روز در حدود ۴۱۰۰۰ سی سی اهداء خون مورد نیاز است. این مقاله اهمیت انجام آزمایش نوع گروه خونی شما و چگونگی تعیین آن را توضیح می‌دهد. مرجعی آماده، در قالب یک نمودار ارائه شده است، که تطابق وسازگاری انتقال خون را نشان می‌دهد.

چگونه نوع گروه خونی تعیین می‌گردد؟

جهت درک این مطلب که به چه علت انواع گروه خونی وجود دارد و چگونه طبقه بندی می‌شوند، فرد باید آگاهی یابد که خون در درجه‌ی اول از چه ساخته شده است. خون از سه جزء تشکیل شده است:
• پلاسما

• سلول‌های قرمز خون

• سلول‌های سفید خون

سلول‌های قرمز خون در درجه اول با توجه به برخی از مواد به ارث برده در سطح‌شان یعنی «مولدهای آنتی بادی» یا به اختصار «آنتی ژن» نوع شان را تعیین می‌کنند. آنتی بادی‌ها مکانیزم دفاعی بدن را تشکیل می‌دهند. آنها سیستم تهاجمی پیچیده‌ای هستند که برای مبارزه با عوامل بیماری‌زا و یا میکروب تخصیص یافته‌اند.
همانند موشک‌های هدایت شونده، این آنتی بادی‌ها جهت نابودی عوامل بیماری‌زای خاص تولید می‌شوند. نوع آنتی ژنهایی که بر روی سطح سلول‌های قرمز خون وجود دارند از مادر و پدرتان به ارث می‌رسند. این آنتی ژن‌ها دارای برنامه‌ی کلی جهت ایجاد آنتی بادی هستند.
بنابراین آنتی ژن‌ها بخش مهمی از سلول‌های قرمز خون بوده و نوع گروه خونی را تعیین می‌کنند. اینها ممکن است کربوهیدراتها، گلیکوپروتئین‌ها، گلیکولیپدها و یا پوشش‌های کربوهیدرات در سلول باشند. می‌توان بر اساس وجود یا عدم وجود آنها خون را به انواع مختلفی طبقه بندی نمود. بر اساس وجود آنتی ژن‌های مختلف، ۳۰ سیستم گروه خونی مختلف وجود دارد.

سیستم گروه خونی ABO با عامل Rh

یک سیستم کامل طبقه بندی گروه خونی بایستی شامل به رسمیت شناختن حدود ۳۰ نوع آنتی ژن در سلولهای قرمز خون است. با این حال، پرکاربردترین سیستم طبقه بندی، ترکیبی از سیستم‌های ABO و (فاکتور رزوس) است. در این سیستم، نوع گروه خونی بر اساس حضور یا عدم حضورآنتی ژن‌های A و آنتی ژن‌های Bکه معمولاً در میان اکثریت مردم جهان یافت ‌می‌شوند، تعیین می‌گردد. سیستم طبقه بندی عامل رزوس بر اساس حضور یا عدم حضور آنتی ژن رزوس D می‌باشد. جدولی که در این بخش ارائه شده است، مبتنی بر ترکیب سیستمABO و فاکتور رزوس می‌باشد.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌نمایید، در این سیستم، چهار گروه خونی وجود دارد. که این گروه‌ها به شرح ذیل است:

• نوع «A»: سلول‌های قرمز خون دارای آنتی‌ ژن A بوده که آنتی بادی‌های آنتی B را که در پلاسما موجود می‌باشند را تولید می‌کنند.

• نوع «B»: سلول‌های قرمز خون دارای آنتی‌ ژن B بوده و آنتی بادی‌های آنتی A را که در پلاسما موجود می‌باشند را تولید می‌کنند.

• نوع «AB»: سلول‌های قرمز خون هم دارای آنتی‌ ژن A و هم آنتی ژن B می‌باشند، اما نه آنتی بادی‌های آنتی B و نه آنتی بادی‌های آنتی A را که نتیجتاً در پلاسما وجود ندارند را تولید نمی‌کنند.

• نوع «O»: سلول‌های قرمز خون دارای نه آنتی‌ ژن A و نه آنتی ژنB بوده اما آنتی بادی‌های آنتی A و آنتی B در پلاسما موجود می‌باشند.

فاکتور رزوس

آنتی ژن مهم دیگری نیز در سطح سلول‌های قرمز خون وجود دارد که ضرورت دارد در نظر گرفته شود. این آنتی ژن، آنتی ژن رزوس D نامیده می‌شود. مکانیزم این آنتی ژن مجدداً از پدر یا مادرتان به ارث می‌رسد. این امر محدوده‌ی دیگری را برای نوع گروه خونی تحت سیستمABO می‌افزاید. فردی که دارای یکی از چهار گروه خونی است ممکن است دارای رزوس D مثبت (RH+) یا روزس D منفی (Rh-) باشد. که تعداد انواع گروه خونی را به هشت می‌رساند:
(A Rh+, A Rh-, B Rh+, B Rh-, AB Rh+, AB Rh-, O Rh+, O Rh-)
اگر چه، مکانیسم آنتی ژن از پدر و مادر به ارث برده می‌شود، اما تا زمانی که نیاز نباشد وارد عمل شود، نهفته می‌ماند. آنتی بادی‌های آنتی A و آنتی بادی‌های آنتی B در طول اولین ماه پس از تولد، هنگامی که روده‌ی نوزاد از طریق غذا به وسیله‌ی باکتری آلوده می‌شود، ساخته می‌شوند. آنتی بادیRh-D از طریق حساس شدن جفت (و آن زمانی است که Rh مثبت مادر با نوزاد خود به هنگام تولد مبادله خون داشته باشد.) و یا از طریق انتقال خون تولید می‌شود.

انواع گروه خونی سازگار جهت انتقال

جدول زیر جهت بیان مسائل مربوط به سازگاری در طول انتقال خون آورده شده است. این جدول نشان می‌دهد که چه نوع گروه خونی را می‌توان با خیال راحت به نوع دیگر انتقال داد. بدین معنی که نشان می‌دهد، کدام گروه‌های خونی می‌توانند «دهنده» به «گیرنده»ی دیگر گروه‌های خونی باشند. سه نوع انتقال خون وجود دارد که می‌تواند با توجه به اجزائی که اهدا می‌شوند (سلولهای قرمز خون، پلاسما، یا خون کامل) به وجود آیند. همانگونه که در جدول زیر دیده می‌شود، سازگاری برای هر سه نوع متفاوت می‌باشد. در اینجا، عامل رزوس نیز در نظر گرفته شده است.

نوع گروه خونی گیرنده

سلولهای قرمز خون دهندگان

خون کل دهندگان

پلاسمای دهندگان

O Rh +

O Rh +, O Rh-

O Rh+, O Rh –

هر یک از انواع گروه‌های خونیO,A,B یا AB

O Rh-

O Rh-

O Rh-

هر یک از انواع O,A,B یا AB

A Rh+

A Rh+, A Rh-, O Rh+, O Rh-

A Rh+, A Rh-

هر یک از انواع  A یا AB

A Rh-

A Rh-, O Rh-

A Rh-

هر یک از انواع  A,AB

B Rh+

B Rh+, B Rh-, O Rh+, O Rh-

B Rh+, B Rh-

هر یک از انواع  B یا AB

B Rh-

B Rh-, O Rh-

B Rh-

هر یک از انواع  B یا AB

AB Rh+

A Rh+, A Rh-, B Rh+, B Rh-, AB Rh+, AB Rh-, O Rh+, O Rh-

AB Rh+, AB Rh-

هر یک از انواع  AB

AB Rh-

AB Rh-, A Rh-, B Rh-, O Rh-

AB Rh-

AB

برخی انواع نادر گروه خونی وجود دارد که دارای برخی آنتی ژن‌های نادر می‌باشد. اگر درصد وجود آنها را در سراسر جهان مقایسه کنید، گروه خونی O Rh+ متداول‌ترین و AB Rh- نادرترین آنهاست. همانطور که می‌بینید، در جدول بالا، AB Rh+ گیرنده‌ی جهانی سلول‌های قرمز خون است. اگر چه O Rh-، پیش از این به عنوان یک دهنده‌ی جهانی سلول‌های قرمز خون در نظر گرفته می‌شد، اما به دلیل مشکلات تطابق برای انتقال خون، دیگر چنین نیست. با این حال، هنوز هم می‌تواند در موارد اضطراری این انتقال خون صورت گیرد. گروه خونی AB یک دهنده‌ی پلاسمای جهانی است.
نوع گروه خونی که یک فرد به ارث می‌برد، به نوع گروه خونی که پدر و مادر او دارد، بستگی دارد. در این قسمت جدولی آورده شده که به گروه‌های خونی می‌پردازد که احتمال دارد در کودک بر مبنای گروه‌هایی که پدر و مادر او دارند، وجود داشته باشند.

 

گروه خونی پدر

گروه خونی مادر

A

B

AB

O

A

A,O

A,B,AB,O

A,B,AB

A,O

B

A,B,AB,O

B,O

A,B,AB

B,O

AB

A,B,AB

A,B,AB

A,B,AB

A,B

O

A,O

B,O

A,B

O

یک واقعیت ناچیز در نظر گرفته شده این است که بیش از ۶۰۰ نوع مختلف آنتی ژن در سطح سلول‌های قرمز خون به غیر از گروه‌های خونی A و B وجود دارد. اگر چه گروه خونی بسیاری از افراد در سراسر جهان در سیستم گروه بندی ABO قرار می‌گیرند، اما جوامعی وجود دارند که دارای مجموعه‌ی منحصر به فردی از آنتی ژن هستند که در هیچ نقطه‌ای از جهان یافت نمی‌شوند. به عنوان مثال، دافی منفی Duffy-negative و Uمنفی U-negative دو نوع نادر گروه خونی هستند که تنها در میان جامعه‌ی آفریقایی آمریکایی پیدا می‌شوند. برخی از نمونه‌های دیگر در جدولی که در ذیل آماده کرده‌ایم، ارائه شده است.

قومیت

گروه خونی نادر

اروپیان شرقی /  یهودیان روسی

Dr(a-)

هند و اروپایی

Kp(b-), Vel-

اسپانیایی

Di(b-)

بومی آلاسکایی، بومی آمریکایی

RzRz

آسیایی، جزیره اقیانوس آرام

Jk (a-b-)

هنگامی که شخصی دارای خونی با آنتی ژن‌های نادر است، در صورت نیاز به انتقال خون، هیچ چاره‌ای بجز یافتن تطابق و همتای درست وجود ندارد. چنانچه به طور اتفاقی دارای یکی از گروه‌های خونی نادر می‌باشید حتماً حداقل سالی یک مرتبه خون خود را اهداء نمایید. با این کار راه درازی را جهت ایجاد ذخایر مورد نیاز در موقعیت‌های اضطراری طی خواهید کرد.

تندرست باشید  

کادر پزشکی بیوطب


منبع : who

وب سایت پزشکی و سلامت بیوطب

به جـامـع تـریـن وب سـایــت پـزشـکــی و سـلامـت بــه زبان فـارسـی خــوش آمـدیـد مقـالات تخصـصی و عـمـومـی پزشــکــی و سـلامـت مـوجــود در وب سـایت بیـوطـب و هـمـچـنـیـن پاسـخ هـای ارائــه شـده به ســوالات پزشکـی توســط متـخـصـصـیـن علم پزشکـی و سلامت صـورت می پذیـرد. همـراه با بیـوطب سـلـامـت و تندرسـت باشیـد
مشاهده مقالات


ارسال پرسش در این باره


سیستم پرسش و پاسخ

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری سوال مطرح شده و مشاهده آن لازم است کـد رهگیـری داده شـده را در ایـن قسمـت وارد نمایید

پیگیری سوال قبل

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش های پزشکی خود از پزشکان متخصص سایـت بیوطب می توانید از این قسمـت استفاده نمایید

ثبت سوال جدید

امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیار سیستم

پرسش و پاسخ های کاربران


1
گواتر و کم کاری تیروئید
مهم

سلام من با توجه به ازمایشاتی که انجام دادم معلوم شد که گواتر غیر طبیعی دارم میخواستم بدونم یعنی چی در ضمن به کم کاری تیرویید ربط داره چون تقریبا عوارض اونم رو هم دارم یعنی موی زاید تو صورت وسینه و چاقی ولی بقیه وندارم یعنی ریزش مو ندارم کلفتی صدا ندارم لرز ندارم میشه برام توضیح بدین در مورد دو بیماری ممنون. مشاهده پاسخ دکتر
2
راه کار تشخیص باکره بودن همسر
مهم

باسلام وخسته نباشید.
من چند وقت پیش با نامزدم ارتباط داشتم.به راحتی انگشتام تا ته فرو میرفت بدون هیچ مشکل ودردی.وشکل مهبلش هم مث اونیه که گفتید قبلا ارتباط داشته و بعد از نزدیکی هم هیچ خونی نبود یا جتی یذره درد از طرف اون.
توروخدا راهنماییم کنید.
یعنی اون قبلا با کسی رابطه داشته؟
مشاهده پاسخ دکتر
3
گوش درد
مهم

سلام
کتایون 29 ساله هستم از تهران و متاهل. حدودا چندین ماه هست که زمان خواب وقتی به پهلوی چپم می خوابم (در واقع روی گوش چپم می خوابم) وقتی می خوام بعد از مدتی بچرخم و جهتم رو جابه جا کنم به محض تکون دادن سرم گوش درد شدیدی می گیرم. و باید چند دقیقه صبر کنم تا دردش تموم بشه. دردش انقدر زیاده که هیچ حرکتی نمی کنم و برای چند دقیقه تحمل میکنم تا بتونم جهت خوابم رو عوض کنم. واقعا نمی دونم علتش چیه. در طول روز و یا وقتی به حالت های دیگه می خوابم هیچگونه درد و مورد خاصی ندارم. و خیلی برام عجیبه. این باعث شده که مجبور باشم هیچوقت روی پهلوی چپم نخوابم و گاهی خیلی سخته.
بسیار ممنون میشم اگر پاسخ مشکل من رو بدین.
مشاهده پاسخ دکتر
4
عدم نعوظ کامل آلت تناسلی
مهم

باسلام: حدود دوسال ضعف جنسي دارم درموقع رابطه جنسي نعوذ دارم الت من در هنگام ارتباط جنسي ميخوابد .ازمايش دادم اسپرم من ضعيف است البته بعد دوسال بامصرف داروباتجويزپزشگ داروهايي مثل كارنيتين ويتامين Eبهتر شدم تعداد اسپرم من زيادتر شده ولي بازم مشكل نعوذ دارم خواب رفتگي دير امدن اب مني دارم لطفا راهنمايي فرماييد.باتشگر مشاهده پاسخ دکتر
5
انتقال بیماری های مقاربتی
مهم

سلام خسته نباشید من دیروز با یک خانومی که هیچ شناختی ازش نداشتم سکس کردم . موقع سکس کاندومم پاره شد و منم بدونه کاندوم ادامه دادم.میخوام بدونم ایا احتمال انتقال چقدر می باشد؟ چه راهی برای پیشگیری توصیه میکنید. امکانش هست که انتقال پیدا نکنه؟؟ ممنون میشم کامل راهنماییم کنید مشاهده پاسخ دکتر
6
درد مجاری تناسلی و بیضه در هنگام نعوظ
مهم

سلام،من الآن چهارپنج سالی است که اینطوریم،شبها بعضی وقتها که حالت جنابت رخ میدهد،دردشدیدی درآلت تناسلی بوجود می آیدکه تایه ساعتی نمیگذاردبخوابم،همچنین بیضه سمت راستم هم بعضی وقتها یه کم درد وتاحدودی باد میکند،که دردبه صورت مزمن به داخل شکم وتاپشت لگن هم کشیده میشودوکم کم به ندرت خوب میشود،نمیدونم علتش چیه راهنماییم کنید؟ممنون مشاهده پاسخ دکتر
7
ریزش شدید مو
مهم

با سلام
خدا قوت
من حدود دو ماهی میشه که شدید موهام میریزه و بیشتر موهای که میریزه شکسته هستش یا پیاز مو نداره
اومدم شامپو صحت که استفاده میکردم دیگه استفاده نکردم بازم فایده نداشت یه مدت کلیر استفاده کردم یه مدت شامپو پاوه
دوباره برگشتم همون شامپو پاوه من تو قسمت جنوبی کشور زندگی میکنم 14 روز روی دریا البته بیشتر تو اتاقم خیلی کم بیرون میرم در حد 10 دقیقه
خودم فکر کردم بخاطر اینه که وقتی خونه هستم با موتور که میرم بیرون کلاه میزارم بخاطر گرما شاید همین تاثیر گذاشته البته اینم یه دو هفته ی هست که دیگه استفاده نمی کنم
پسرم 26 سالمه مجردم موهای خیلی معمولی دارم
ممنون میشم راهنمایی ام کنید
با تشکر یا علی
مشاهده پاسخ دکتر
8
رابطه جنسی کامل
مهم

با سلام
دختری 27 ساله هستم حدود 2 ساله که ازدواج کردم اما متاسفانه هنوز نتوانستنم با همسرم رابطه ی کاملی داشته باشم.
علتش هم فکر میکنم روانیه.
قبلا به کسی علاقه داشتم ولی به سرانجام نرسید!
چون حسی به همسرم ندارم نمیتونم رابطه ی جنسی داشته باشم باهاشون
لطفا راهنمایی کنید چه باید کنم؟!
تشکر
مشاهده پاسخ دکتر
9
افزایش قد
مهم

سلام خسته نباشید من علی 18 سال سن دارم با قد 178 من از زمان 16 سالگی تا به الان هیچ رشد قدی نداشته ام حتی دوستانم که از من کوتاه تر بودن الان از من بلندتر شده اند تو رو خدا کمکم کنید چگونه میتوانم این توقف رشد قدی را برطرف سازم و بلند تر شوم لطفا کمکم کنید مشاهده پاسخ دکتر
10
پریودی نامنظم
مهم

با سلام.دختری 17 ساله هستم.از ابتدای پریودی4سال پیش تا الان هیچ وقت پریودی منظم نداشتم"حدودا هر دوماه یک بار"یک سال پیش کیست داشتم که با دارو طی سه ماه کیست رفع شد,اما باز هم پریودیم نامنظمه.ترشحات زیادی دارم که گاه مانند سفیده تخم مرغ و گاهی سفید وسفت هستند.و در صورتی که لباس زیر خود را در عوض کنم حتی گلو درد هم می گیرم.آیا امکام عفونت یا نا باروری دارم؟شاخص تده ی بدنیم26.5 و دارای اضافه وزن هستم.ممنونم. مشاهده پاسخ دکتر
« قبلی 1 2 3 4 5 6 7 ... 101 بعدی »

دیدگاه خود را بیان کنید


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ثبت دامنه
هاست ارزان
طراحی سایت پزشکان