نمایش منوی کناری

زنیان

31/دسامبر/2014 6,092 بازدید
زنیان

زنیان گیاهی است علفی، یکساله و بی­کرک به ارتفاع ۳۰ تا ۹۰ سانتی­متر (کمتر از یک متر) پر شاخ و برگ، که به حالت خودرو در نواحی شرقی هند، ایران و مصر می­روید.

بعلاوه و در نواحی مذکور و نقاط مختلف پرورش می­یابد.

در گفت و گو با متخصص داروهای گیاهی بیوطب بخوانید:

برگ­هائی با پهنک منقسم به بریدگی­های نازک و ظریف و گل­ها با گلبرگ­هایی به رنگ سفید و کوچک و همچنین مجتمع به صورت چتر مرکب دارد.

اشعه چتر آن کوتاه دارای طول نسبتاً مساوی و منتهی به براکته­های باریک در محل اتصال به یکدیگر است

میوه­اش کوچک بیضوی به رنگ قهوه­ای مایل به زرد و دارای بوئی شبیه تیمول و دارای طعمی تند و نافذ که به اندازه و شکل کرفس دارویی بوده ، اما طعم آن متفاوت است و بر روی میوه آن ۵ خط طولی نخی شکل (نازک) به رنگ روشن­تر و دو نوع تار نازک تک سلولی مشاهده می­شود به طوری که بعضی از آن­ها کوتاه و مخروطی و برخی دیگر دارای یک قسمت متورم در انتها می­باشند قسمت مورد استفاده این گیاه میوه­ی آن است که زنیان نیز نامیده می­شود.

زنیان میوه نوعی گیاه است که به فارسی «زنیان» و گیاه آن در کتب طب سنتی با نامه­های انیسون بری و کمون حبشی آورده شده.

موارد مصرف و خواص درمانی :

در طب سنتی از بذر و ریشه­ی گیاه زنیان (انیسون بری) استفاده فراوانی می­شود، به عنوان باد شکن (ضد نفخ) تونیک و زیاد کننده­ی تنفس و برای مداوای ترش کردن به کار می­رود.

در طب مدرن افزون بر این خواص به عنوان ضد عفونی کننده قوی، برای تقویت هاضمه و در مصرف خارجی به عنوان درمان رماتیسم به کار می­رود.

زنیان یا تخم گیاه از نظر طبیعت مانند زیره­ها گرم و خشک است لذا زنیان یک گیاه دارویی گرم کننده محسوب می­شود.

بذر زنیان خواص داروئی فراوانی دارد له کرده و کوبیده آن به عنوان داروی استعمال داخلی برای رفع بیماری­های معده و کبد و ناراحتی گلو و سرفه و روماتیسم تجویز می­شود و از آن به عنوان اشتهاآور، کرم‌کش، بادشکن، ملین، ضد تهوع و از بین برنده بوی دهان استفاده می‌کنند.

عصاره­ی بذر زنیان در داروهای ضد سرفه و مشتقات اپوکسی به کار می­رود.

در هند و افغانستان به عنوان طعم دهنده در غذاهای آماده و سر پایی، لوبیا و انواع نان به کار می­رود.

خواص عرق زنیان :

ضد چاقی، تصفیه کننده خون، ضد هیستری و تشنج، افزایش شیر مادران، باد شکن، درمان سوء هاضمه و هضم کننده غذا، رفع ترشی معده، ضد نفخ معده، کاهنده چربی خون، ضد تهوع، خلط­آور، مدر، ضد اسپاسم، ضد عفونت، ضد انگل (ضد کرم)، درمان عوارض بعد از ترک اعتیاد.

حکیم عقیلی خراسانی در مخزن­الادویه آورده است :

«‌اسم فارسی است و زنیان نیز آمده و به عربی کمون ملوکی گویند و نزد بعضی او تخم صعتر جبلی است شبیه به انیسون و از آن کوچکتر و اشقر مایل به زردی و تندبوی و با حرافت و تندی طعم و قوّتش تا چهار سال باقیست.

در اوّل سوم گرم و خشک و مجفّف و مدرّ بول و حیض و عرق و تریاق سموم و محلّل ریاح و رافع فواق و رطوبات لزجه و درد سینه و صلابت جگر و سپرز و مغص ریحی و آنچه به سبب دوای سمّی مسهل باشد و منقّی چرک و لزوجات سینه و جهت دفع عادت افیون و مضرّت آن و عسر بول و حصاه و قی و غثیان و بدبویی آروغ و تخمه و فساد اشتها و تبهای مزمنه خصوصاًَ تب ربع و سردی احشاء و بهق و برص و با عسل جهت احتباس بول مبرودین و کرم معده و حبّ القرع و با سکنجبین جهت محرورین به جهت جمیع امراض رحم و کسی که اطعمه به ذایقه او لذیذ نیاید نافع بوده و ضماد او با سفیده تخم مرغ جهت ناف برآمده مجرّب است و با عسل جهت درد جمیع اعضاء و تحلیل ورم آن و از مجرّبات است.

خصوصاًَ با طین قیمولیا و به دستور در رفع خون منجمد تحت جلد بیعدیل بوده و با ادویه برص و آثار مقوّی فعل آنها و با روغنها جهت بثور لبنیّه و با نمک و ترمس و زعفران جهت ورم انثیان و نطول آب او جهت رفع درد گزیدن عقرب سریع الأثر و قطور او جهت گرانی سامعه و بخور و فرزجه و حقنه او جهت تنقیه رحم از رطوبات بدبو نافع است و خوردن و طلا نمودن بر بدن بالخاصیه مورث زردی جلد و شرب سه مثقال او که در یک رطل شیر جوشانیده باشند و به نصف رسیده باشد با یک اوقیه شکر که بر بالای لحوم خورده شود باعث فربهی مفرط گردد و ناشتا خوردن آن رافع سنگ گرده و مثانه و از مجربات و مصدّع محرورین و مصلحش گشنیز و مقلّل شیر مرضعه و مصلح او ترمس و قدر شربتش تا سه درهم و بدلش در غیر تسمین شونیز است و عرق نانخواه جهت فالج و رعشه و امراض عصبانی مفید و عسر نفس را در حال رفع می­کند و چون با دارچینی و گاوزبان عرق کشیده در تفریح نایب مناب خمر است و روغن او که به قرع گرفته شود، بهترین ادویه ریاح و دردهای مزمن و اورام بارده است و چون در آب لیمو بقدری که یک انگشت او را بپوشاند بخیسانند و خشک کنند و هفت بار تکرار نمایند جهت اعاده اشتهای مأیوسین مجرّب است.»

تندرست باشید   

کادر پزشکی بیوطب


منبع : دکتر حسین روازاده

سایت پزشکی و سلامت بیوطب

به جـامـع تـریـن وب سـایــت پـزشـکــی و سـلامـت بــه زبان فـارسـی خــوش آمـدیـد مقـالات تخصـصی و عـمـومـی پزشــکــی و سـلامـت مـوجــود در وب سـایت بیـوطـب و هـمـچـنـیـن پاسـخ هـای ارائــه شـده به ســوالات پزشکـی توســط متـخـصـصـیـن علم پزشکـی و سلامت صـورت می پذیـرد. همـراه با بیـوطب سـلـامـت و تندرسـت باشیـد
مشاهده مقالات


ارسال پرسش در این باره

پرسش و پاسخ های کاربران

دیدگاه خود را بیان کنید


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ثبت دامنه
هاست ارزان
طراحی سایت پزشکان